Εναπόθεση Μελισσιών

    • Προτεινόμενη κατανομή είναι 2-4 μελίσσια ανά στρέμμα.