Ιούνιος 2017

Φέτος τα μελίσσια μας συλλέγουν ανθόμελο στον Όλυμπο.
Παλιούρια, αλλά και πλούσια βλάστηση της όψιμης ανθοφορίας της εποχής στα μεγαλύτερα υψόμετρα .